Kaygı Seviyenizi Ölçün

 

Yenibenlik Beck Anksiyete Testi

Beck Anksiyete Ölçeği’nde insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini işaretleyiniz.

1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma

2. Sıcak/ ateş basmaları

3. Bacaklarda halsizlik, titreme

4. Gevşeyememe

5. Çok kötü şeyler olacak korkusu

6. Baş dönmesi veya sersemlik

7. Kalp çarpıntısı

8. Dengeyi kaybetme duygusu

9. Dehşete kapılma

10. Sinirlilik

11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu

12. Ellerde titreme

13. Titreklik (sarsak, güçsüz)

14. Kontrolü kaybetme korkusu

15. Nefes almada güçlük

16. Ölüm korkusu

17. Korkuya kapılma

18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

19. Baygınlık

20. Yüzün kızarması

21. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)

Kaygı Bozukluğu ve Online Terapi

Genel kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu ve panik bozukluk gibi kaygı bozuklukları, kişinin hayatının farklı alanlarında kontrol etmekte zorlandığı seviyelerde kaygı hissetmesi ile karakterize rahatsızlıklardır. Kaygılanmak günlük yaşantımızda gayet sıradan iken kontrol edilemeyecek seviyelerde kaygı daha ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Kaygılarınızın esiri olmayın. Online terapi ile kaygılarınızla baş etme becerileri geliştirerek kaygılarınızı kontrollü yaşamayı öğrenebilirsiniz.

Anksiyete Konusunda Uzman Terapist Bul