ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir tarafta Yenibenlik Psikolojik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (İşbu sözleşmede bundan sonra aracı hizmet sağlayıcısı olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcı (İşbu sözleşmede bundan sonra üye olarak alınacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

MADDE 2 – TANIMLAR

Aracı hizmet sağlayıcısı : Yenibenlik Psikolojik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ni ifade eder.

İnternet sitesi/site: yenibenlik.com internet adresini ifade eder.

Psikolojik danışman: İnternet sitesi üzerinden siteye üye olan danışanlara online olarak psikolojik danışma hizmeti sunan kişiyi ifade eder.

Üye: İnternet sitesi üzerinde yer alan formu doldurarak site kullanım ve üyelik sözleşmesini onaylayan kişiyi ifade eder.

Danışan: yenibenlik.com internet sitesi üzerinden psikolojik danışma hizmeti alan/alacak olan kişiyi ifade eder.

Seans: İnternet sitesi üzerinden online olarak verilen 50 dakikalık psikolojik hizmeti ifade eder.

Psikolojik danışma Ücreti: Psikolojik danışmanın, online olarak sunacağı hizmet karşılığında belirlenen ve internet sitesinde yayınlanan KDV DAHİL elli dakikalık ücreti ifade eder.

Psikolojik danışma Hizmeti: Danışan ile psikolojik danışmanın, danışanın aktardığı psikolojik sorunlarla ilgili ya da danışanın kişisel gelişimini sağlama amaçlı, site üzerindeki görüntülü konuşma bağlantısını kullanarak yaptıkları görüşmeleri ifade eder.

Üyelik formu: İnternet sitesine üye olmak için doldurulması gereken formu ifade etmektedir. Formda Ad-soyad veyahut rumuz, yıl olarak doğum tarihi, e-mail adresi ve telefon bilgileri yer almaktadır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. Aracı hizmet sağlayıcısı, yenibenlik.com internet sitesi ve adresinin sahibidir. Site sadece bir platform olup internet sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 6/4 maddesine göre, site aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3.2. Aracı hizmet sağlayıcısı, psikolojik danışma hizmeti vermek isteyen psikolojik danışmanlar ile psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen danışanları internet sitesi üzerinden bir araya getirmekte ve online olarak bu hizmetin alınması ve verilmesini sağlamaktadır.

3.3. İşbu sözleşmenin konusu, yenibenlik.com internet sitesine üye olmak isteyen ve üye olarak psikolojik danışma hizmeti almak isteyen danışanların hak ve yükümlülükleri ile aracı hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanacak olan hizmetin ve site kullanım esaslarının belirlenmesidir.

 

MADDE 4 – İNTERNET SİTESİNE ÜYE OLMA KOŞULLARI

4.1. İnternet sitesine üye olan kişiler, site üzerinden online olarak psikolojik danışma hizmeti alabilirler.

4.2.Üye olmak isteyen kişiye, üye olma kısmına bilgilerini girdiği aşamada, doğum tarihi sorulur. Psikolojik danışma hizmeti almak isteyen ve 18 yaşından büyük herkes internet sitesine üye olabilir.

4.3. 18 yaşından küçük olup da Psikolojik danışma hizmeti almak isteyenlerin internet sitesine üye olarak psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmeleri için velilerinin onayına ihtiyaç vardır. Velilerinin onayı olmadan hizmetten yararlanamazlar.

4.4. 18 yaşından büyük kişilerin siteye üye olmaları için;

  • Üye olmak isteyen kişi yenibenlik.com adresindeki üye olma kısmına gerekli bilgileri girdikten sonra Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Üyelik Sözleşmesi onayladığını beyan eder ve kaydol tuşuna basar.
  • Üyeliğin aktive olması için üye olmak isteyen kişinin e-posta adresine veya telefonuna aktivasyon bağlantısı gönderilir. Üye olmak isteyen kişi aktivasyon bağlantısına basarak üyeliğini aktif hale getirir. Üyeliğin aktive olmasıyla birlikte Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Üyelik Sözleşmesini onaylanmış ve taraflar arasında sözleşme akdedilmiş sayılır.
  • Sözleşmenin üye tarafından onaylanması ve üyeliğin aktive olması ile birlikte siteye girişte üye kendisi tarafından belirlenen şifreyi kullanarak siteye her zaman ulaşım sağlayabilir.

4.5. 18 yaşından küçük kişilerin siteye üye olmaları için;

  • Üye olmak isteyen kişiye, üye olma kısmına bilgilerini girdiği aşamada, doğum tarihi sorulur. Üye olmak isteyen kişinin 18 yaşından küçük olması halinde üyelik işleminin velisi tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda veli tarafından ilgili bilgiler girilerek üyelik oluşturulur.
  • Üye olmak isteyen 18 yaşından küçük kişinin velisinin telefonuna ya da e-posta adresine, üyelik aktivasyonu için bağlantı ile birlikte Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Üyelik Sözleşmesi içeren bağlantı gönderilir. Velinin sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini beyan edip bu bağlantıya tıklayarak onaylaması halinde üyelik aktive edilir.

4.6. Üye, üyelik formunda bildirdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aracı hizmet sağlayıcısının bu bilgilerin doğru ve gerçek olup olmadığını teyit etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilgilerin gerçek ve doğru olmamasının her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üyenin kendisine aittir.

4.7. Aynı e-mail adresi ve telefon numarası ile birden çok üyelik oluşturulamaz.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ YÜRÜRLÜK

5.1. Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

5.2. Üyenin, üye olma kısmına bilgilerini girdikten sonra kendisine gelen aktivasyon bağlantısını onaylaması ile birlikte sözleşme akdedilerek yürürlüğe girmiş sayılır.

 

MADDE 6 – HİZMETİN BEDELİ

6.1. İnternet sitesine üye olmak için hiçbir bedel alınmaz. Üyelik tamamen ücretsizdir.

6.2. İnternet sitesi aracılığıyla psikolojik danışma hizmeti sunan psikolojik danışmanların seans ücretleri internet sitesi üzerinden ilan edilir. Üye, psikolojik danışmanlık hizmeti almak istediği danışmana ait seans ücretini ödeyerek psikolojik danışmanlık hizmeti alabilir. Bu bedel dışında üyeden ayrıca bir hizmet/hizmet sağlama bedeli alınmaz.

6.3. Site üzerinden ilan edilen ücretlere KDV dahildir.

6.4. Her seans 50 dakikadan oluşmaktadır. Ücretlendirme seans başınadır. Üye birden fazla seans satın alıp buna göre de randevu oluşturabilir.

6.5. Üye, randevu oluşturmadan ve seansa girmeden önce psikolojik danışma hizmet bedelini ödemiş, hizmeti satın almış olmalıdır. Aksi halde randevu oluşturulmaz.

6.6. Sitede ilan edilen ve üye tarafından satın alınan seans ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun başkaca bir bedel üyeden tahsil edilmez. Psikolojik danışman tarafından haricen bir bedel talep edilmesi, üye tarafından da haricen bu bedelin ödenmesi sitenin sorumluluğunda değildir. Haricen yapılan bu ödemenin tek muhatabı psikolojik danışmandır, siteden/aracı hizmet sağlayıcısından hiçbir şekilde bu bedelin iadesi talep edilemeyeceği gibi siteye ve aracı hizmet sağlayıcısına husumet yöneltilemez.

6.7. Ödemeler, site üzerinden satın alma/ödeme adımı takip edilerek sanal pos ile kredi kartından tahsil edilir. Üye, ödemede kullandığı kredi kartının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kredi kartının üyeye ait olmaması ve bu nedenle herhangi bir sorun yaşanması halinde aracı hizmet sağlayıcısının hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak aracı hizmet sağlayıcısının bu nedenle bir zarara uğraması halinde üye uğranılan veyahut uğranılacak olan bu zararı gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.8. Aracı hizmet sağlayıcısı, internet sitesi üzerinden açıklanan psikolojik hizmet bedellerinde her zaman önceden bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye bunu peşinen kabul etmiştir.

 

MADDE 7 – ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. İşbu sözleşmenin 4. Maddesindeki üyelik prosedürünün tamamlanması ve sözleşmenin üye tarafından onaylanması ile birlikte üye, sözleşmede belirtilen haklardan ve sunulan hizmetten yararlanmaya başlar.

7.2. İşbu sözleşmesinin üye tarafından onaylanması ile birlikte aracı hizmet sağlayıcısı tarafından da işbu sözleşme elektronik ortamda saklanır. Üyenin sözleşmeye ihtiyaç duyması halinde bir örneğine site üzerinden ulaşması mümkündür.

7.3. Üye, siteye girişte kendisi tarafından belirlenen şifreyi kullanacaktır. Şifrenin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır.

7.4. Üye, üye adını ve şifresini başkaları ile paylaşamaz ve üyeliğini başkasına devredemez. Üyenin, üyeliğini başkasına devretmesi veyahut üyenin kusuru nedeniyle üyeliğin başkaları tarafından kullanılması halinde aracı hizmet sağlayıcısına hiçbir kusur ve sorumluluk atfedilemez. Aracı hizmet sağlayıcının bu nedenle herhangi bir para cezası veyahut tazminat ödemek durumunda kalması halinde bu bedelin tamamı üyeye rücu edilir.

7.5. Üyenin kendisi tarafından belirlenen şifreyi unutması veyahut hatırlayamaması halinde üye “şifremi unuttum” bağlantısı üzerinden şifresini sıfırlayabilecek ve yeni şifre belirleyebilecektir.

7.6. Üye, site üzerinden satın aldığı seansa yine site üzerinden online olarak katılabilir. Site üzerinden satın alınan seansın kendisine yüz yüze veyahut başkaca iletişim araçları üzerinden verilmesi talebinde bulunamaz. Psikolojik danışman tarafından farklı telkin ve yönlendirmelerde bulunulması halinde dahi üye bunu reddetmeli ve bu durumu aracı hizmet sağlayıcısına bildirmelidir.

7.7. Gerek üyenin kendisi tarafından site üzerinden yapılan işlemlerde gerekse seans esnasında gerçekleşen işlem, eylem, davranış vb. hususların tamamında tüm hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir. Aracı hizmet sağlayıcısının hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.8. Üye, seanslarda genel ahlak ve adaba uygun davranmakla yükümlüdür. Suç niteliği taşıyacak eylem, söz ve hareketlerde bulunamaz. Seans esnasında üyenin psikolojik danışmana karşı suç niteliği teşkil eden tavır ve davranışlar sergilemesi halinde psikolojik danışman seansı derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Bu halde üyeye hiçbir bedel iade edilmeyeceği gibi üye her ne ad altında olursa olsun aracı hizmet sağlayıcısından zarar, ziyan, tazminat, ücret vb. talebinde bulunamaz. Gerek psikolojik danışman gerekse aracı hizmet sağlayıcısı üye hakkında suç duyurusunda bulunabilir ve bu nedenle üyeliği iptal edebilir.

7.9. Aracı Hizmet sağlayıcısının sitede verilen hizmetlerden, psikolojik danışmanlar tarafından sunulan hizmetlerden, seanslardan ve seans esnasında yaşanılan sorunlardan ve verilen zararlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Sorumluluk psikolojik danışmana aittir. Bu nedenle aracı hizmet sağlayıcısına hiçbir şekilde husumet yöneltilemez.

7.10. Sitede herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Site, sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

7.11. Üye, aracı hizmet sağlayıcısı tarafından kendisine e-mail ve sms gönderilmesine açık muvafakatı bulunduğunu kabul etmektedir.

7.12. Site üzerinden online gerçekleştirilen görüşmeler kayıt altına alınmamaktadır. Psikolojik danışman ve üye, seanslarda ses ve görüntü vb. herhangi bir kayıt alamaz. Bunun aksi bir davranış gizliliğin ihlali niteliğidir. Bu nedenle sitenin ve aracı hizmet sağlayıcısının sorumluluğuna gidilemez.

7.13. Psikolojik danışman ve üye aralarında anlaşarak aracı hizmet sağlayıcısının hizmet bedelini ödememek amacıyla site dışında ve haricen seans gerçekleştiremez. Bunun tespiti halinde aracı hizmet sağlayıcısı üyenin, üyeliğini iptal edebileceği gibi bu nedenle uğradığı zararların tazminini üyeden talep edebilir.

7.14. Aracı hizmet sağlayıcısı herhangi bir odaya kayıtlı değildir. Ancak hizmet sunan psikolojik danışmanlar Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği uygun davranmakla yükümlüdür. Söz konusu etik yönetmeliğe ilgili derneğin internet sayfasından ulaşılması mümkündür.

7.15. Üye, hizmet aldığı psikolojik danışmanın yeterli ve yetkin olmadığı, beklentilerini karşılamadığı, hizmetin hiç veyahut gereği gibi ifa edilemediği vb. sebepleri ileri sürerek bedel iadesi talep edemez.

7.16. Üye, üyelik işlemlerini gerçekleştirirken ve sitenin aracılık ettiği psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanırken işbu sözleşme şartlarına ve tüm yasal mevzuatlara uygun davranmakla yükümlüdür. 

7.17. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, pishing vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.18. Üye, her zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin bu yöndeki talebini aracı hizmet sağlayıcıya bildirmesi gerekmektedir.

 

MADDE 8 – ARACI HİZMET SAĞLAYICISININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Aracı hizmet sağlayıcısı, sitenin sahibi olup taraflardan bağımsızdır. Aracı hizmet sağlayıcı ile psikolojik danışmanlar arasında herhangi bir ortaklık, işçi/işveren, asıl işveren/alt işveren ilişkisi yoktur.

8.2. Aracı hizmet sağlayıcısı, internet sitesi üzerinden yayınlanan psikolojik danışmanlara ait seans ücretlerini yine site üzerinden sanal pos ile tahsil etme hakkına sahiptir.

8.3. Aracı hizmet sağlayıcı, üyelik sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması amacıyla üyeye ait ad-soyad veyahut rumuzu, doğum tarihini, e-mail adresini ve telefon bilgisini alma ve saklama hakkına sahiptir. Üye, bu bilgilerin alınması, işlenmesi ve saklanmasına ve psikolojik danışmanlar ile paylaşılmasına açık muvafakatı olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Aracı hizmet sağlayıcısı tarafından bu bilgiler dışında hiçbir kişisel bilgi ve veri alınmaz, işlenmez ve saklanmaz. Seans esnasında psikolojik danışman tarafından bir kısım kişisel veya özel bilgilerin alınması ve bunların saklanması tamamen psikolojik danışmanın sorumluluğundadır. Aracı hizmet sağlayıcısının hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu nedenle aracı hizmet sağlayıcısına husumet yöneltilemez.

8.4. Aracı hizmet sağlayıcısı, gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklar ve talep halinde bu kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunar.

8.5. Sitede yayınlanan her türlü bilgi, veri, belge, görüntü, ses kaydı, fotoğraf, görsel ve yazılı içerik ile bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, yazılım programı, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm unsurların vb.nin Fikri ve sınai mülkiyet kanunundan kaynaklanan tüm hakları aracı hizmet sağlayıcısına aittir. Hiçbir şekilde alıntılanamaz, kopyalanamaz ve değiştirilerek kullanılamaz.

8.6. Site, psikolojik danışmanın ve üyenin internet hızlarının ve bağlantı kalitelerinin sorumluluğunu üstlenmez. Psikolojik danışman ve üyenin internet bağlantı sorunları tamamen kendilerine aittir.

8.7. Aracı hizmet sağlayıcısının kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle (bağlantının ve elektrik vb. kesilmesi, internet sitesinin çökmesi, programının çalışmasında yaşanan sorunlar, programın açılmaması, siteye ulaşım sağlanamaması vb. nedenlerle hizmetin sunulmasında herhangi bir kesinti veyahut gecikme olması ya da hizmetin sunulamaması halinde üye bu durumu aracı hizmet sağlayıcına bildirir. Sorunun aracı hizmet sağlayıcısı tarafından da teyit edilmesi halinde üye bu nedenle kullanmadığı seansı arızanın giderilmesi ile birlikte kullanma hakkına sahiptir. Ancak üyenin kendi internet bağlantısı ve kendisinden kaynaklanan teknik sorun ve sebepler bu madde kapsamında değerlendirilmez.

8.8. Aracı hizmet sağlayıcısı, psikolojik danışman ile üye arasında kurulan ilişkiye taraf değildir. Taraflar arasında yaşanan sorunlarda aracı hizmet sağlayıcıya gerek psikolojik danışman gerekse üye husumet yöneltemez. Taraflar arasında yaşanılan sorunlarda aracı hizmet sağlayıcısı arabulucu, uzlaştırmacı veyahut hakemlik görevi üstlenemez.

8.9. Aracı hizmet sağlayıcı, mevcut sistemin ve sitenin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veyahut tamamen durdurabilir. Bu halde üye tarafından satın alınmış, kazanılmış hakka dönüşmüş olan seanslar haricinde, üye sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle aracı hizmet sağlayıcıdan her ne ad altında olursa olsun bir bedel, zarar, ziyan tazminat vb. talep edemez.

8.10. Aracı hizmet sağlayıcı, üyelik talebini onaylamak zorunda olmadığı gibi üyeliği her zaman sebep bildirmeksizin sonlandırma hakkına da sahiptir. Bu halde üye, her ne ad altında olursa olsun zarar, ziyan, tazminat vb. talebinde bulunamaz.

8.11. Aracı hizmet sağlayıcı, psikolojik danışmanın güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

8.12. Aracı hizmet sağlayıcı, reklam ve tanıtım vb. amaçlarla ticari elektronik iletileri üyenin e-mail adresine veyahut cep telefonuna bildirim ve haber olarak gönderebilir. Üye buna açık muvafakatı olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Üyeler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bunun için red bildiriminin aracı hizmet sağlayıcıya ulaştırılması gerekmektedir.

8.13. Aracı hizmet sağlayıcı, önceden sitede duyurmak şartıyla, tamamen kendi takdiriyle ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Sözleşmedeki değişiklikler, sitede duyuruldukları tarihte geçerlilik kazanırlar. Değiştirilmeyen hükümler geçerliliğini devam ettirir. Üye, sözleşmedeki değişiklik tarihinden sonra siteye ilk üye girişi yaptığı tarihte değişikliği öğrenmiş sayılır. Öğrenme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde değişikliği kabul etmeyerek üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Aksi halde yapılan değişikliği kabul etmiş sayılır.

8.14. Tüm veri transferleri SSL üzerinden şifrelenmiş olarak aktarılmaktadır.

8.15. İnternet sitesinde hizmet sunan tüm psikolojik danışmanların ikamet ettikleri il, adresleri ve onaylanmış telefon numarası aracı hizmet sağlayıcıda bulunmaktadır. Bu bilgilerin doğruluğundan psikolojik danışman sorumludur. Bu bilgiler kişisel bilgi niteliğinde olup üçüncü kişi ve üyeler ile paylaşılamaz. Ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlar tarafından bu bilginin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili yere verilebilir.

8.16. Psikolojik danışmanlar tarafından sunulan hizmet doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz.

8.17. Bireyin yasal olarak reşit olmaması ve velisinden onay alınamaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşıması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda psikolojik danışmanlık hizmeti verilmez. Psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, hizmetin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın/üyenin yaşı vs. gibi önemli hususlarda psikolojik danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan psikolojik danışman ve aracı hizmet sağlayıcı sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde psikolojik danışmanın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır

 

MADDE 9 – RANDEVUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

9.1. Üye randevu oluşturma adımında, psikolojik danışmanın takviminde müsait olarak belirtilen bir gün ve saate randevu oluşturabilir.

9.2. Üye, randevu oluşturma aşamasında 1 seanslık ücreti kredi kartı ile öder. Satın alma işleminin gerçekleşmesi ile birlikte üye o gün ve saate randevusunu almış olur. Oluşturulan randevuya ilişkin bilgilendirme ve onay bildirimi danışanın/üyenin e-posta adresine veyahut cep telefonuna gönderilir.

9.3. Üye, satın aldığı psikolojik danışma hizmetine ilişkin seans hakkını satın alma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kullanmalıdır. Satın alma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kullanılmayan seansların daha sonra kullanılması mümkün olmayıp bunlara ilişkin olarak herhangi bir bedel iadesi de yapılmaz.

9.4. Üye, oluşturulan randevu gün ve saatinde sitede online olarak satın almış olduğu seansa girebilir. Üye belirlenen gün ve saatte internet başında ve sitede online olmak zorundadır.  Üye, randevu gün ve saatinde seansa katılım sağlamasa dahi hizmet verilmiş sayılır ve ücret iadesi yapılmaz.

9.5. Alınan randevu, randevu saatinden 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir veyahut ertelenebilir. Randevu saatine 24 saatten az zaman kalmış ise üye, randevuyu iptal edemez, erteleyemez ve bu nedenle ücret iadesi de talep edemez.

9.6. 18 yaşından küçük üyelerin belirlenen randevuya ve seansa katılım sağlayabilmesi için velilerin cep telefonuna gönderilen kodu sisteme girmesi gerekmektedir. 18 yaşından küçükler velilerinin onayı olmaksızın seanslara giriş yapamazlar. Velinin onay vermemesi ve bu nedenle seansın gerçekleştirilememesi halinde ödenen bedel iade edilmez.

 

MADDE 10- CAYMA HAKKI

10.1. Site üzerinden verilen hizmetin tek seferde ifa edilen bir hizmet olması ve psikolojik danışma hizmeti olması sebebiyle satın alınan seansın kullanılmış olması halinde bundan cayılması ve bedel iadesi talep edilmesi mümkün değildir.

10.2. Üye tarafından oluşturulan randevu saatine 24 saatten az bir zaman kalmış ise mücbir sebep halleri hariç olmak üzere üye satın aldığı seanstan cayamaz. Bu halde ücret iadesi de talep edemez.

10.3. Üye, satın aldığı seansı kullanmamış ve randevu saatine de 24 saatten fazla bir zaman varsa satın alma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe belirtmeksizin satın alma işleminden cayabilir. Bu halde üyeye ödediği bedelin tamamı iade edilir.

 

MADDE 11 – MÜCBİR SEBEP

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

MADDE 12– SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1. Taraflar istediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir. Bunun için karşı tarafa usulüne uygun bir bildirim yapılmış olması gerekmektedir.

 

MADDE 13– DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1. Üye, taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde aracı hizmet sağlayıcının ve internet sitesinin defter ve kayıtları ile faks ve bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14 - TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEME

14.1.Taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilafta ANKARA Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.