Duygusal İstismar Nedir?

 

İstismar, sözlüklerde birinin iyi niyetini kötüye kullanma ve sömürme olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu durum duygusal istismar olduğunda bir kişinin olumlu duygularının kötüye kullanılması veya birine duygusal açıdan baskı yapılması akla gelmektedir.  Duygusal istismar başta yakın ilişkilerde görülmekle beraber iş yerinde de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

 

 Dispute G960dd4c7a 1920

 

Duygusal istismar genellikle çok erken yaşlarda aile içerisinde başladığı için bazen buna maruz kalan kişi yaşadığı durumun bir istismar olduğunu algılayamayabilir. Bazen çocuklar ebeveynlerini örnek alarak aile içerisindeki kendilerinden daha güçsüz olan çocuğu duygusal açıdan istismar edebilir.  Eğer aile kültüründe ya da içinde bulunulan toplumda duygusal istismar yaygın bir durumsa anormal ve değişmesi gereken bir durum olduğu uzun süre fark edilmeyebilir.