Trikotillomani (Saç Koparma Hastalığı) Nedir?

 

 Trikotillomani olarak bilinen saç yolma hastalığı kişinin bilinçli veya bilinçsiz olarak tekrarlayan bir şekilde saçlarını yolması durumudur. Trikotillomanide saç koparma arzusu yoğun bir şekilde gelir, bu arzuya karşı konduğu takdirde kişiler yoğun bir stres durumu yaşarlar.

 

Sackoparmanedir

 

Saç koparmaya başladıklarında bu stres tepkileri azalır ve kişi rahatlar. Bu şekliyle trikotillomani obsesif kompülsif bozukluktaki kompülsif davranışlara benzemektedir. Trikotillomani sanıldığının aksine yaygın bir rahatsızlıktır. Ancak saçın uzunluğu ve koparılan yerin durumuna göre gizlenebilmektedir. Dolayısıyla hastalığın yaygınlığı tam olarak bilinememektedir. 

Trikotillomaninin nedeni net olarak bilinemese de yapılan çalışmalar genetik faktörlerin bu hastalığın gelişmesinde etkin rol oynadığını göstermektedir. Bu hastalığa sahip olan kişilerin ailelerinde de benzer rahatsızlıkların olduğu görülmektedir.