Çift ve Aile Terapisi Nedir?

 

Çiftler veya aile üyeleri arasındaki çatışma ve anlaşmazlıkları çözmek ve daha işlevsel bir iletişim dili oluşturmak amacıyla yapılan terapiye çift veya aile terapisi denilmektedir.  Aile terapisi aynı zamanda herhangi bir problem olmaksızın aile içerisinde iç görü kazanabilmek ve yeni beceriler geliştirmek amacıyla da yapılabilmektedir. Aile terapisi ve aile danışmanlığı çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılabilen kavramlardır. Gerek aile terapisi gerekse de çift terapisi ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir terapi yöntemidir. Terapinin konusu çiftin ilişkisel problemleriyse terapide çift ele alınırken, aile üyeleri ile ilgili konular varsa anne baba dışında aile için önemli olan diğer üyeler de terapiye dahil edilebilir. Bazı durumlarda terapiye gelen aile bireylerinden bazılarının aynı zamanda bireysel terapiye ihtiyacı olabilir. Bunu değerlendirecek olan kişi çift terapistidir. Terapist gerekli gördüğü takdirde danışanlarını bireysel terapiye de yönlendirebilir.

 

Family Gfeb934ba7 1920

 

Çift ve aile terapisinde amaç bireylerin sürecin sonunda kendi ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleridir. Bunun için terapi boyunca çeşitli yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Çiftler ve aileler çeşitli alanlardaki sorunları için aile terapisine başvurabilirler. Bu alanlar:

 • İlişkisel problemler
 • Boşanma
 • Aldatma
 • Evlilik sorunları
 • Psikolojik problemler
 • Çocuk bazlı problemler
 • Ekonomik ve işle ilgili problemler 
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Aile yaşamını etkileyen değişiklikler
 • Şiddet ve istismar
 • Çocuk ve ergenlerde psikososyal problemler
 • Evlat edinme
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Ebeveyn becerileri
 • Motivasyon kaybı
 • Cinsel problemler

Aile terapisine ne zaman başvurulmalıdır?

İlişkide karşılaşılan ve çözülemeyen problemler çiftleri bazen ayrılığın kıyısına getirebilir, bazen ise özellikle çocuklu ailelerde ayrılık arka plana atılarak sorunlu ilişki o haliyle sürdürülmeye devam edilebilir. Her iki durumda da çift terapisi son derece destekleyici olacaktır. Çift terapisi almak için doğru zamanı beklemek sorunların daha da güçlenmesine ve çözümün daha da zorlaşmasına sebep olabilir. Bu sebeple bir uzman görüşünün iyi olabileceğini düşündüğünüz her zaman çift terapisi için uygun bir zamandır denilebilir. 

Çift ve Aile Terapisinde nasıl bir süreç işler?

Çift ve aile terapisinde terapistin ekolüne göre çok farklı yöntemler uygulanabilir. Aile danışmanlığında bir seansta birden fazla danışan olması bekleniyorsa da gerekli durumlarda terapist aile üyeleriyle aileye yönelik bireysel seanslar da yapabilir. Terapistin yönlendirmesi ve danışanların ihtiyacına göre aile danışmanlığı 8-24 seans arasında sürebilmektedir. Seans süresi 50-60 dakikadır.