Online Terapi Nedir?

Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar, pek çok alanda olduğu gibi ruh sağlığı alanında da bazı yenilik ve değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. İnternete ve teknolojik cihazlara olan erişimin artışı, yüz yüze gerçekleştirilen pek çok faaliyetin (örn: eğitimler, iş görüşmeleri, doktor randevuları, hatta ameliyatlar vb.) artık online olarak gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece kişiler yüz yüze görüşmelerin getirdiği birçok zorluktan kurtulurken, bir yandan da zamanın ve mekânın bağlayıcılığından sıyrılarak işlerini pek çok farklı konum ve zamanda yürütebilmektedirler.

Cevrimici Psikoterapi Nedir

Bilindiği gibi yüz yüze terapi, danışan ve terapistin belli bir fiziksel ortamda bir araya gelerek gerçekleştirdikleri psikolojik bir tedavi yöntemidir. Online terapi ise danışan ve terapistin fiziksel bir ortam yerine, internet üzerinden görüştükleri ve terapiye yönelik süreçleri online olarak yürüttükleri bir terapi şeklidir. Son yıllarda pek çok farklı sebepten (örn: danışan ve psikoterapist arasındaki uzak mesafeler, bir ülkeyi ya da tüm dünyayı etkileyen doğal felaketler) online terapiye yönelik talebin arttığını ve her gün çok daha fazla sayıda kişinin online terapiyi tercih ettiğini görmekteyiz. Online terapi yüz yüze terapiye pek çok açıdan benzerken ondan ayrıldığı bazı yönler de bulunmaktadır. Bunları kısaca şöyle sayabiliriz:

  • Psikoterapistinizle -yüz yüze terapide olduğu gibi- haftada bir ya da birkaç kere önceden belirlenmiş bir gün ve saatte internet aracılığıyla buluşursunuz.
  • Yüz yüze terapi fiziksel bir ortamı zorunlu kılarken, online terapi ile bu gereklilik ortadan kalkmıştır.
  • Sizin ve psikoterapistinizin bulunduğu fiziksel ortamların, yüz yüze terapideki seans ortamına benzer şekilde sessiz ve sakin olması ve aynı zamanda güven hissi de oluşturması gerekmektedir.
  • Görüntülü terapi seansı bilgisayar, tablet ya da cep telefonu gibi cihazlar üzerinden -aynı yüz yüze terapide olduğu gibi- yaklaşık 45-50 dakika sürecek şekilde gerçekleştirilir.
  • Bunların dışında online terapinin başlayışı ve genel ilerleyişi yüz yüze terapi ile aynıdır.

Online terapiye yönelik artan rağbet, akıllara online terapinin yüz yüze terapi kadar etkili bir tedavi yöntemi olup olmadığına yönelik bazı soruları getirmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar; online terapinin kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, somatik rahatsızlıklar ve genel stres problemleri gibi pek çok temel psikolojik rahatsızlık alanında en az yüz yüze terapi kadar etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.

Online terapi teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde yüz yüze terapinin içerdiği bazı masraf ve zorlukları ortadan kaldırabilmektedir. Online terapide, bir terapi merkezine gitmek ve oradan evinize dönmek için fazladan zaman ya da ücret ayırmanıza gerek yoktur. Daha da önemlisi terapiye yetişmek için saatler öncesinden yola çıkmanız ya da terapi saatinizi trafik koşullarını göz önünde bulundurarak ayarlamanız gerekmez. Online terapi son dönemlerde yüz yüze terapiye alternatif olarak etkin ve belki de daha elverişli bir seçenek olarak pek çok kişi tarafından tercih edilir hale gelmiştir.